Meridiaan Psychotherapie / Shiatsu Releasetherapie

Principe
De natuurgeneeskunde gebruikt methoden waarbij het principe ‘nihil nocere’ voorop staat. Zij kiest voor de behandeling de kleinst mogelijke therapeutische prikkel die nodig is om het gewenste effect te bereiken. Er is respect voor de weg die de natuurlijke geneeskracht zelf heeft gekozen. Getracht wordt niet tegen deze kracht in, maar met deze kracht mee te werken. De natuur geneest; de arts is niet de meester, maar de dienaar van de natuur; hij dient de zieke terug te leiden naar gehoorzaamheid aan de wetten van de natuur.

Levende wezens zijn open systemen, ze moeten voortdurend energie en materie uitwisselen met hun omgeving (metabolisme). Het is een toestand van wisselwerkingen die in een dynamisch evenwicht met elkaar zijn en waarin een grote mate van flexibiliteit bestaat. Vele variabelen zijn onderling afhankelijk en oscilleren voortdurend tussen een boven- en ondergrens, wat homeostase wordt genoemd.

Het levende wezen heeft een grote keuzevrijheid om in wisselwerking met zijn omgeving te treden. Als er een of andere verstoring optreedt, heeft het organisme de neiging om naar zijn oorspronkelijke toestand terug te keren, en het doet dit door zich op verschillende manieren aan te passen aan de veranderingen in de omgeving. Er is dus afhankelijkheid van de omgeving maar ook een relatieve autonomie, een handhaving van de eigen structuur.

De relatieve autonomie van organismen neemt meestal toe met hun ingewikkeldheid en is het grootst bij de mens. Met het toenemen van de ingewikkeldheid echter wordt de mogelijkheid om organische structuren te regenereren minder.

Bij een verandering in de omgeving zal in eerste instantie een omkeerbare aanpassing van variabelen optreden. Indien één of meerdere variabelen naar hun grenswaarde worden gedreven, spreken we van ‘stress’ (de ‘rek’ is eruit). Ten aanzien van deze variabelen is geen verdere aanpassing mogelijk. Verdergaande aanpassing zal fysiologische veranderingen nodig maken om de flexibiliteit weer te herstellen. Dit zijn somatische veranderingen, die niet direct weer omkeerbaar zijn. Na een dergelijke verandering is het systeem flexibeler dan in de stressituatie maar minder flexibel dan in de oorspronkelijke situatie.

Indien het systeem zich niet optimaal aan de veranderde omstandigheden aanpast komt het in het proces van chronische en uiteindelijk degeneratieve ziekten terecht. Men ziet dan vaak dat de problemen genegeerd worden in plaats van ze op te lossen. Ziektekiemen, ontaarde cellen en dergelijke worden niet vernietigd, maar ingekapseld. Abnormale response treden op. Wat zich hier duidelijk toont is ontaarding van de interne besturing, waardoor voor een deel de weg naar een gesloten systeem wordt ingeslagen, doordat de interactie met de omgeving terugloopt. Een gesloten systeem is weliswaar stabiel, maar tevens dood.

Toepassing
Bij Shiatsu Release therapie worden bepaalde tsubo punten in serie vastgehouden, niet gedrukt. Deze tsubo punten werken allen op de psyche. Door het vasthouden kan de psyche ‘aangeraakt’ worden, waardoor een sneller herstel ontstaat van lichamelijke klachten. Een onmiskenbare aanvulling op Medische Shiatsu therapie.

| Terug |

Contactinformatie

Marion Hofstra - v/d Boogaard

Telefoonnummer
(0223) 622 781

Praktijkadres
Wilhelminastraat 18
1782 PR DEN HELDER

 

Klik voor een overzicht van actuele cursussen en workshops op de onderstaande link.

CURSUSINFORMATIE